Nina Bobo

Nina bobo oh nina bobo
Kalau tidak bobo digigit nyamuk
Nina bobo oh nina bobo
Kalau tidak bobo digigit nyamuk

Tidurlah sayang, adikku manis…

Bobo lah bobo adikku sayang…
Kalau tidak bobo digigit nyamuk
Nina bobo oh nina bobo
Kalau tidak bobo digigit nyamuk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *